SHELL MORLİNA S2 BL 22

AnasayfaÜrünlerSHELL MORLİNA S2 BL 22
AnasayfaÜrünlerSHELL MORLİNA S2 BL 22

SHELL MORLİNA S2 BL 22

~ESK‹ ‹SM‹: Shell Morlina HS
Shell Morlina S2 BL ya¤lar›, yüksek viskozite indeksli bazya¤› ve çinko içermeyen
formülasyonu ile pasa, korozyona ve afl›nmaya karfl› yüksek seviyede koruma
sa¤lar.
Shell Morlina S2 BL
Yüksek Kaliteli Sirkülasyon Ya¤›

UYGULAMALAR
á Sirkülasyon sistemleri
á Düz ya da rulmanl› yataklar
á Yüksek devirli noktalar (Spindles)
(Sadece ISO VG 5 ve 10)
Shell Morlina S2 BL 5 10 22
ISO Viskozite Sınıfı ISO 3448 5 10 22
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@ 40°C mm2/s 5 10 22
100°C mm2/s --- 2.3 4.2
Yo¤unluk @ 15°C kg/m3 ISO 12185 869 881 870
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 --- --- 80
Parlama Noktas› °C ISO 2592 120 150 179
Akma Noktas› °C ISO 3016 -30 -30 -30
T‹P‹

Marka : Shell